Neurologie

Fysiotherapie bij neurologische aandoeningen, zoals een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding), MS of Parkinson richt zich op het opnieuw aanleren van verloren gegane functies en om functieverlies of -achteruitgang te voorkomen. Bij neurologische aandoeningen kunnen problemen voorkomen zoals krachtverlies, spasticiteit, coördinatiestoornissen, verlammingen, evenwichtsstoornissen, spierverkortingen, gewrichtsverstijvingen, gevoelsstoornissen en concentratiestoornissen. Soms is er ook sprake van gedragsveranderingen en begripsstoornissen die het bewegen bemoeilijken.

Afhankelijk van de hulpvraag en het onderzoek zal uw fysiotherapeut samen met u bepalen waar het accent van de behandeling komt te liggen, zodat u uw dagelijks leven weer op kunt pakken of voortzetten binnen uw nieuwe grenzen en mogelijkheden

Made by zuiderlicht