HartVaatLong

Wij hebben veel ervaring in de fysiotherapeutische begeleiding, advisering en coaching van patiënten met hart-, vaat- en longproblemen. Fysiotherapie helpt om ondanks de fysieke ongemakken zoveel mogelijk actief en in beweging te blijven en beter met uw fysieke beperkingen om te leren gaan bij dagelijkse activiteiten.

Hartproblemen, bijvoorbeeld patiënten die een hartoperatie hebben ondergaan, een hartinfarct hebben doorgemaakt of hartfalen hebben.

Vaatproblemen, obstructief vaatlijden (claudicatio intermittens) komt veel voor bij oudere mensen en kan aanleiding geven tot problemen bij het lopen.

Longproblemen, zoals COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease), omvat de aandoeningen chronische bronchitis en emfyseem. Bij patiënten met COPD staat chronische bronchus-obstructie centraal, met klachten als kortademigheid, hoesten, opgeven van sputum en vermoeidheid. Door deze aandoening en de gevolgen hiervan, gaan de algemene conditie en de kwaliteit van leven achteruit. Uit angst voor kortademigheid bij inspanning hebben patiënten vaak de neiging om inspanning te vermijden, waardoor de conditie nog verder verslechtert. Door een persoonlijk begeleidingstraject op te starten, zal de wandelafstand en het uithoudingsvermogen toenemen. De symptomen van kortademigheid en vermoeidheid tijdens inspanning verminderen en de kwaliteit van leven verbetert.

In onze praktijk wordt u behandeld door een fysiotherapeut aangesloten bij het register Hart Vaat en Longfysiotherapie.

Made by zuiderlicht