Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is specialist in bewegen en is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen van 0 tot 18 jaar. Kinderen met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden kunnen bij ons terecht.

Kinderfysiotherapie heeft als uitgangspunt het stimuleren van een optimale motorische ontwikkeling van het kind en richt zich specifiek op de ontwikkeling van het bewegend functioneren. Kinderfysiotherapie stelt de belangen van het kind en de ouders centraal. De kinderfysiotherapeut behandelt, begeleidt en adviseert kinderen en hun ouders. Zo kunnen ze zich zo goed mogelijk ontwikkelen, zodat ze thuis, buiten en op school weer mee kunnen spelen en hun sport kunnen hervatten.

In onze praktijk werken 2 geregistreerde kinderfysiotherapeuten met veel ervaring op het gebied van de jonge zuigelingen, de behandeling van voorkeurshoudingen en te vroeg (prematuur) geboren baby’s. Ook kinderen met schrijfproblemen, motorische ontwikkelingsachterstanden, neurologische problemen of sportletsels kunnen in onze praktijk terecht. Er zijn veel verschillende indicaties om naar een kinderfysiotherapeut te gaan.

Made by zuiderlicht